På väg V

Uppsala Centralstation sedd utifrån.

På väg IV

Sol- och skugglek vid Uppsala Centralstation.

På väg II

Trasigt fönster på Uppsala Centralstation.